“مجموعه رنگ موی الگانس” از نوع “رنگ‌های گرم” به‌حساب می‌آید و شامل رنگ‌های تیره تا روشن رنگ‌های دارچینی، برنزی، هاوانا و کاهی است.

۵٫۸۹ دارچینی
۷٫۵۴ هاوانا
۶٫۸۷ برنزی
۸٫۳۱ کاهی