رنگ مو سری بژ مارال دارای ثبات بالای رنگ و حاوی عصاره های گیاهی می باشد

۶٫۵۱ بلوند بژ تیره
۷٫۵۱ بلوند بژ متوسط
۸٫۵۱ بلوند بژ روشن
۹٫۵۱ بلوند بژ خیلی روشن