رنگ مو مارال رنگ مو دائمی است که قادر است رنگ موجود موها رو تغییر داده، تیره تر یا روشن تر کند. قدرت پوشش رنگ مو مارال برای موهای خاکستری عالی بوده و در هر شرایطی کاملا پایدار است.

۴٫۳ قهوه ای زیتونی متوسط
۵٫۳ قهوه ای زیتونی روشن
۶٫۳ بلوند زیتونی تیره
۷٫۳ بلوند زیتونی متوسط
۸٫۳ بلوند زیتونی روشن
۹٫۳ بلوند زیتونی خیلی روشن
۱۰٫۳ بلوند زیتونی پلاتینه
۱۲٫۳ بلوند زیتونی خیلی خیلی روشن