رنگ موی شنی رنگی است تابستانه است که سن کم را به خانم‌ها هدیه می‌دهد. رنگ موی شنی هم مناسب خانم‌های مسن و هم برای دختر‌خانم‌ها مناسب است. در اصل می‌توان گفت رنگ موی شنی، رنگی دخترانه است.

۸٫۱۵ شنی ماسه ای
۹٫۱۵ شنی صحرایی