رنگ موی عسلی مارال مناسب‌پوست های روشن است پس اگر پوست سبزه و گندمی تیره دارید و به عبارت بهتر پوستی با پیگمان‌های زرد دارید به سراغ این رنگ مو نروید. اما خانم‌هایی با پوست های سفید و رنگ‌های سرد، پوست‌هایی با رنگ گندمی و گندمی روشن می‌توانند ظاهر خود را با انتخاب رنگ موی عسلی مارال به اوج زیبایی برسانند.

۶٫۵۷ بلوند عسلی تیره
۷٫۵۷ بلوند عسلی متوسط
۸٫۵۷ بلوند عسلی روشن
۹٫۵۷ شیر عسلی