یکی از انتخاب‌هایی است که تمام تیپ و لباس و ظاهر شما را به تسخیر خود در می‌آورد و می‌توانید با این طیف زیبای رنگی، صورت  و ظاهر خود را بیارایید و این یعنی  انتخاب درست یک رنگ مو .

۴٫۶۶ اناری
۵٫۶۶ بورگاندی
۶٫۶۶ یاقوتی
۷٫۶۶ قرمز آتشین