واریاسیون های رنگ مو مارال

 

۰٫۱۱ واریاسیون دودی
۰٫۹۹ واریاسیون بنفش
۰٫۲۲ واریاسیون نقره ای
۰٫۱۰ واریاسیون آبی
۰٫۵۵ واریاسیون طلایی
۰٫۳۳ واریاسیون سبز
۰٫۶۶ واریاسیون قرمز
۰۰۰ واریاسیون روشن کننده

اطلاعات تماس با دفتر فروش