لطفا پیش از هر کاری لیست سفارش خود را روی کاغذ بنویسید به نحوی که شماره رنگ و تعداد واضح باشد. سپس فرم زیر را تکمیل کرده و در قسمت مشخص شده، عکس را در سایت آپلود کنید. در انتها شماره موبایل خود را تایید کرده و اطلاعات را برای ما ارسال کنید.

"(اجباری)" indicates required fields

نام(اجباری)

لیست سفارش خود را روی کاغذ همراه با برند و تعداد بنویسید و از طریق گزینه پایین برای ما ارسال کنید.
نمونه لیست قیمت قابل قبول:
فایل ها را به اینجا بکشید
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf), Max. file size: 128 MB, Max. files: 10.

    به این شکل وارد کنید 09123456789