رنگ موی دنی وان ساخت ایران بوده و توسط یک شرکت فرانسوی فرموله شده است. رنگ موی دنی وان با بسته بندی ۱۰۰ میل تولید شده است. این رنگ مو دارای ۲۹ تنوع سری رنگ مو با ۱۳۴ طیف رنگی مختلف است.